0%

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Danışmanlığı

Some Nedir ?

Dünyada birçok ülke günümüzde artan siber saldırılar ile mücadele etmek için ve altyapılarının güvenliğini sağlamak amacıyla bütçe ayırarak teknik önlemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır.

Bu artan siber saldırıların önemi dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır. Bu kararla beraber, ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuş ve bu kuruluşun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurularak, faaliyetlerine başlamıştır.

SOME, Kurumsal SOME ve Sektörel SOME olmak üzere 2 ana gruptan oluşmaktadır.

Kurumsal SOME: bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarında oluşturulması beklenen ekip şeklidir.

Sektörel SOME: kendisine bağlı Kurumsal SOME’lerin USOM ile olan iletişim faaliyetlerini düzenleyerek, sektör dahilinde kullanılacak iletişim yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleyecektir.

Siber güvenlik tehditlerinin artmasıyla birlikte, birçok ülke altyapılarının güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı mücadele etmek için teknik önlemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Türkiye de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” ile Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuş ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) faaliyete geçirilmiştir.

SOME, Kurumsal SOME ve Sektörel SOME olmak üzere iki ana gruptan oluşmaktadır. Kurumsal SOME, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarında oluşturulması planlanan bir ekiptir. Sektörel SOME ise kendisine bağlı Kurumsal SOME’lerin USOM ile iletişim faaliyetlerini düzenler ve sektör dahilinde kullanılacak iletişim yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirler.

Cyberinlab olarak, müşterilerimizin siber güvenlik konusunda güçlü olmasını sağlamak amacıyla SOME Danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Siber güvenlik tehditlerine karşı proaktif önlemler alarak, müşterilerimizin siber saldırılar karşısında savunmasını güçlendiriyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin iş sürekliliği ve itibarı korunarak siber güvenlik risklerini en aza indiriyoruz.

Bizim SOME Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, müşterilerimize şu hizmetleri sunuyoruz:

 • Kurumsal SOME ve Sektörel SOME oluşturma danışmanlığı
 • Siber güvenlik risk analizi ve değerlendirme hizmeti
 • Siber güvenlik stratejisi ve programı geliştirme danışmanlığı
 • Siber güvenlik eğitimleri ve farkındalık artırma hizmeti
 • Siber güvenlik olay yönetimi ve kriz müdahale hizmeti
 • Siber güvenlik mevzuatı uyum analizi ve danışmanlığı

Cyberinlab olarak, müşterilerimizin iş sürekliliği ve itibarının korunmasına odaklanıyoruz. SOME Danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizin siber güvenlik risklerini en aza indirerek, güvenli bir dijital dünyada faaliyetlerini sürdürmelerini sağlıyoruz.

Neden SOME kurulmalı? SOME Danışmanlık hizmeti Neden Gerekli?

Kurumsal yapılar ve şirketler günümüzde siber saldırılara karşı savunmasız hale gelebilmektedir. Bu sebeple, kurumların kendi altyapılarına yönelik olası siber saldırıları önleyebilmek için gerekli önlemleri alması ve SOME ekibini kurması gerekmektedir.

Cyberinlab, SOME danışmanlık hizmeti ile kurumların SOME ekiplerinin kurulmasında ve siber olaylara müdahale mekanizmalarının oluşturulmasında destek sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, SOME ekiplerinin siber olaylar konusunda farkındalığını arttırmak için eğitimler vererek, kurumların bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Cyberinlab’in SOME danışmanlık hizmetleri şunları kapsamaktadır:

 • Siber güvenlik risk analizleri, çerçeveler ve benchmarklar oluşturma
 • SOME stratejilerinin geliştirilmesi ve program dönüşümleri
 • Siber risklerin ölçümü, raporlanması ve risk değerlendirmesi
 • SOME personelinin farkındalığını arttırma ve eğitimleri
 • Entegre risk yönetimi/gözetim, risk yönetimi ve uyumluluk çalışmaları
 • Üçüncü taraf siber risk yönetimi
 • İçeriden tehdit programları

Cyberinlab, ihtiyaç dahilinde uzman ekipleriyle birlikte siber olaylara müdahale ederek hızlı ve etkili sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. Kurumların SOME ekipleri tarafından müdahale edilebilecek seviyeye gelmeleri için gerekli destek ve yönlendirmeleri sağlamaktadır.

Kimler SOME Danışmanlığı Almalı?

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Danışmanlığı, bir kurumun siber saldırılara karşı hazırlıklı olması için önemli bir adımdır. SOME, kuruluşların siber güvenlik savunmalarını geliştirmelerine yardımcı olur ve olası siber saldırılara karşı hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerini sağlar.

Cyberinlab, SOME Danışmanlığı hizmetiyle, kuruluşların siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış danışmanlarımızın tecrübelerinden faydalanmasını sağlar. SOME Danışmanlığı kapsamında, kurumunuzun siber güvenlik savunmaları ve müdahale süreçleri analiz edilerek, olası riskler ve tehditler belirlenir ve buna yönelik çözümler sunulur. Böylece, işletmenizin SOME kapasitesi artırılır ve siber saldırılar karşısında daha güçlü bir konuma gelirsiniz.

SOME Danışmanlığı hizmeti, özellikle aşağıdaki kuruluşlar için önemlidir:

 • Büyük şirketler: Büyük ölçekli işletmeler, siber saldırıların hedefi olma olasılığı daha yüksek olduğu için SOME kapasitelerini geliştirmeleri gerekmektedir.
 • Finansal kuruluşlar: Finansal kuruluşlar, müşteri verileri ve finansal bilgiler gibi hassas bilgileri koruma yükümlülükleri nedeniyle SOME Danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duymaktadır.
 • Devlet kurumları: Devlet kurumları, vatandaşların bilgilerini ve hassas bilgileri koruma sorumluluğu taşıdıkları için SOME Danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duymaktadır.
 • Sağlık kuruluşları: Sağlık kuruluşları, hasta bilgileri ve tıbbi veriler gibi hassas bilgileri koruma yükümlülükleri nedeniyle SOME Danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Cyberinlab, SOME Danışmanlığı hizmetiyle, kurumların siber güvenlik savunmalarını geliştirerek, olası siber saldırılara karşı hazırlıklı olmalarını ve hızlı müdahale etmelerini sağlar. Böylece, işletmenizin SOME kapasitesi artar ve siber saldırılar karşısında daha güçlü bir konuma gelirsiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın…

Sertifikalar