Kriminal inceleme

 Cyberinlab bünyesinde barındırdığı konusunda uzmanlık sertifikasına sahip çalışanlarıyla aşağıda belirtilen tüm konularda, bireysel ve tüzel kişilere, hukuk bürolarına bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Cyberinlab, uzmanlık sertifikasına sahip çalışanlarıyla aşağıdaki konularda bireysel ve tüzel kişilere, hukuk bürolarına bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • Kriminal İnceleme: Suça ilişkin delillerin bilimsel ve teknik yöntemlerle incelenmesi, analiz yapılması ve değerlendirilmesidir. Uzman kişiler ve uygun araç-gereçler kullanılarak prosedürlere uygun şekilde yapılan araştırmalar sonucunda, bahse konulu suç ve unsurlarına ait deliller tespit edilir ve olayın açığa çıkması sağlanır.
 • Kriminal Rapor: Kriminal incelemenin akabinde, uzman veya bilirkişi tarafından sonuçların deliller ışığında sorumlu merciye sunulmasıdır.

 • Kriminal İnceleme Süresi: Kriminal inceleme süresi, suç konusu, mahkeme süreci veya analiz yöntemlerine göre değişmektedir.

 • Kriminal İnceleme Rapor Süresi: Mahkemeler tarafından bilirkişilere verilen incelemelerde 1 ay süre içinde, incelemelerin uzun süreceğine uzman tarafından kanaat getirildiğinde ise mahkemeden ek süre talep edilerek en fazla 3 ay gibi bir sürede duruşma tarihinden önce rapor teslim edilir.

Cyberinlab, kriminal inceleme konularında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Kriminal Mobil Cihaz, Cep Telefonu, Android, Iphone, Smartphone İnceleme
 • Kriminal Bilgisayar İnceleme Raporu
 • Kriminal Görüntü İyileştirme, Karşılaştırma, İnceleme Raporu
 • Kriminal Ses İnceleme ve Karşılaştırma İnceleme Raporu
 • Kriminal Belge, Yazı, İmza ve Tahrifat İnceleme Raporu
 • Kriminal Olay Yeri İnceleme
 • Kriminal Zararlı Yazılım Analizi
 • Kriminal CD/DVD İnceleme
 • Sahtelik İddiasında Kriminal İnceleme Raporu ve Mahkumiyet

Cyberinlab, uzman kadrosu ve teknik alt yapısıyla kriminal inceleme alanında profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın…

Sertifikalar