CYBERINLAB

KVKK (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU) DANIŞMANLIĞI

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesi konusunda  özel hayatın mahremiyeti başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Cyberinlab olarak, kişisel verilerin korunması konusunda oldukça hassasız ve bu konuda müşterilerimize en iyi danışmanlık hizmetini sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’de yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde gerekli olan özel hayatın mahremiyeti ve temel hakların korunması gibi konuları düzenleyerek, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemektedir.

Cyberinlab olarak, bu kanunun hükümlerine uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İlgili kişilerin şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları ve hukuki nedenleri gibi konular bizim önceliklerimiz arasındadır.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler şunları içerir:

 • Kişisel verilerin korunması politikalarının oluşturulması ve uygulanması
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki süreçlerin yönetimi
 • Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve depolanması süreçlerindeki risklerin analizi ve yönetimi
 • Kişisel verilerin korunması konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi eğitimleri
 • Kişisel verilerin korunması konusunda denetim ve gözetim hizmetleri

Cyberinlab olarak, müşterilerimizin kişisel verilerin korunması konusunda güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz.

Kimler KVKK Danışmanlığı Almalı?

Çalışan / müşteri bilgilerini işleyen tüm kurumlar Kanun’u uygulamakla yükümlü tutuluyor. 

Özellikle bankalar ve büyük ölçekli şirketlerin çok sayıda müşteri ve tedarikçiyle çalıştığını düşündüğümüzde veri güvenliğinin temini çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve bu konuda tüm şirketlerin üzerine düşen yükümlülükler bulunuyor.

İsim-soyisim, TC Kimlik Numarası, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu verileri elinde bulunduran herkes danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

 
 

 

 

KVKK Danışmanlığı Neden Alınmalı?

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereği;

• 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

• 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

• 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

• 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Cyberinlab olarak KVKK Danışmanlığı hizmetlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin danışmanlık
 • Veri güvenliği konusunda danışmanlık
 • Kurul kararlarına uyum konusunda danışmanlık
 • Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uyum konusunda danışmanlık
 • Veri işleme faaliyetlerinin denetimi ve gözden geçirilmesi
 • Veri ihlallerine müdahale ve kriz yönetimi danışmanlığı

Sizin de veri güvenliği konusunda danışmanlık ihtiyacınız varsa, Cyberinlab olarak uzman ekibimizle size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

KVK Kanuna uyum çalışmalarında Cyberinlab'in Yöntemi nedir?

Cyberinlab olarak KVK Kanunu’na uyum çalışmalarında aşağıdaki yöntemi uyguluyoruz:

Durum Analizi

Kişisel veri envanterini detaylı bir şekilde inceliyoruz ve kişisel veri ile ilgili tüm süreçleri, organizasyon yapısını ve sözleşme envanterini değerlendiriyoruz.

Süreçlerin Uygun Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ve veri işleme, aktarım ve imha süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için çalışıyoruz. Ayrıca, mevcut sözleşmeleri güncelliyor ve başvuru, şikayet ve itiraz süreçlerini oluşturuyoruz.

Veri Güvenliği

Veri güvenliği için mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemleri alıyor, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi süreçlerini uyguluyoruz.

Organizasyon Uyumu

Veri sorumlusunun ve temsilcisinin seçilmesi, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt işlemleri, veri sorumluluğu görev tanımlarının oluşturulması, Kişisel Veri Yönetimi sürecinin oluşturulması, veri sorumlusu eğitimi, iç kontrol ve denetim süreçlerinin uyumlandırılması ve kurumsal farkındalığın sağlanması gibi adımları atıyoruz.

Cyberinlab olarak KVK Kanunu’na uyum çalışmalarında her adımı detaylı bir şekilde planlıyor, doğru ve güncel bilgi ve teknolojileri kullanıyoruz. Bu sayede, müşterilerimize en etkili ve güvenli çözümleri sunuyoruz.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın…

Sertifikalar