0%

SIEM Çözümleri (Geniş Kapsamlı)

SIEM (Security Information and Event Management)

    Günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte kullanmakta olduğumuz yazılım ve donanımlar çalışma prensipleri gereği gerçekleşen olayların kayıtlarını (log) üretir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere saklarlar. Bu oluşan kayıtların takip edilebilir, sorgulanabilir, raporlanabilir bir formatta ve aynı zamanda merkezi bir yapıda tutulması işlemi SIEM olarak adlandırılır.

    SIEM detaylı yapılandırma ve raporlama seçenekleri sunmaktadır. SIEM’in en önemli özelliklerinden biri belirlenen politika ve kuralların yardımıyla bağımsız gibi görünen olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurarak muhtemel saldırıları tespit etmeye yardımcı olan korelasyon tekniğidir.

SIEM’in Önemi

    SIEM ürünleri gerçek zamanlı raporlama ve güvenlik olayları analizi sağlayarak ağlara yönelik en son tehditleri tespit edebilme imkânını sunarlar. Günümüzde ağ güvenliğine yönelik tehditler hızla yayılmakta ve her geçen gün yayılmaktadır.Bilgi teknolojileri alanında çalışanların tehditleri algılayabilmek için birden fazla kaynaktan toplanan veriyi analiz etmek ve bunların sonucunda atılacak adımları kararlaştırmak durumundadırlar. Saldırıların tespit edilmesi, dijital delillerin kaybedilmesine olanak vermeyecek şekilde daha fazla zararın oluşmasının önlenmesi, bütünsel bir güvenlik analizi raporlaması ve güvenlik tehditlerinin gerçek zamanlı olarak izlemeye alınması gibi önemli hizmetleri sunan SIEM ürünleri ağ geçidi, sunucular, güvenlik duvarları ve diğer kritik BT bileşenlerinin nasıl bir saldırı ile karşı karşıya kaldığı konusunda ayrıntılı rapor üretirler.

SIEM Hizmetinde Cyberinlab Farkı