Cyberinlab ve çalışanları olarak, iş akışımızda ve bilgi güvenliği konusundaki meydana gelebilecek her türlü riski yönetmek amacıyla ISO 27001 standardı uygulamaktayız.

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bu eğitimlerin ölçümlenmesi,

ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi, diğer yönetim sistemleri ile birlikte yöneterek, siber güvenlik danışmanlığı ve bilgi güvenliği eğitimleri sektöründe bilgi güvenliğinin getirdiği sorumlulukla hareket etmekteyiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,
 • İş sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını,
 • Şirketimizin güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının korunmasını,

taahhüt ederiz.

Misyonumuz

 • Siber güvenlik sektörüne farklı bir bakış açısı getirerek, kaliteyi sağlamak
 • Müşterilerinin güven duyacağı, saygın bir partneri olmak
 • Bilgi güvenliği alanındaki nitelikli personel ihtiyacını gidermek
 • Yürüttüğümüz ARGE çalışmaları ile ihtiyaç olan yerli yazılım ve donanımlar üretmek

Vizyonumuz

 • Yalnızca Türkiye ‘de değil, dünyada marka değeri olan çalışmalar ortaya çıkarmak
 • Yetiştirdiği kaliteli bireylerle bilgi güvenliği sektörünü kalkındırmak
 • Ürettiği ürünler ile müşterilerine yenilikçi, üst düzey bir değer katmak

Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Müşteri Odaklılık
 • Çalışan Mutluluğu
 • Kalite
 • Şeffaflık
 • Sürekli Gelişim
 • Topluma Katkı
 • Yenilikçilik ve Eğitim
 • Türkiye genelinde ilk hizmetlerin öncüsü