Cyberinlab ve çalışanları, iş akışlarında ve bilgi güvenliği konularında oluşabilecek her türlü riski yönetmek amacıyla ISO 27001 standardını uygulamaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:

 •   Tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlanması,
 •   Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
 •   Bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO 27001 standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi,
 •   Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin ölçümlenmesi.

Cyberinlab, diğer yönetim sistemleriyle birlikte siber güvenlik danışmanlığı ve bilgi güvenliği eğitimleri sektöründe faaliyet göstererek, bilgi güvenliği sorumluluğunu taşımaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,
 • İş sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını,
 • Şirketimizin güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının korunmasını,

taahhüt ederiz.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın…

Sertifikalar