Adli Bilişim Nedir ?

Adli bilişim, günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte insanların ihtiyaçlarına doğru orantılı olarak geliştirilen ve gelişmekte bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar kullanılarak işlenmiş suçların analizi, raporlanması ve vakanın çözüme ulaştırılması için izlenen teknik ve prosedürlerin kullanıldığı bir bilim dalıdır.

Adli bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanan prosedürler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Adli bilişim vakasının çözülmesi için hazırlıkların yapılası
  • Delillerin toplanması ve korunması
  • Delillerin adli bilişim metodolojisi ile incelenmesi
  • Bulguların ortaya konması
  • Bulguların sunumu ve raporlanması
  • Söz konusu adli bilişim vakasıyla ilgili bilirkişi raporu ya da mütalaa yazılması

Elde edilen klon, orijinal kayıt ortamının birebir kopyasıdır ve bu imaj alınırken, delil üzerinde en ufak bir değişikliğin bile olmadığına dair eşsiz bir hash (MD5 ya da SHA) değeri hesaplanır. Böylelikle incelenen delil üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda hash değeri değişeceği için delilin geçerliliği korunmuş olur.

Delil üzerinde virüs, kullanıcı hatası v.s. nedenler yüzünden değişiklik riskine engel olmak için orijinal ortamın imajı alınırken ve imaj üzerinde inceleme yaparken yazma korumalı ek bağlantı aparatları (write-blocker) kullanılır.

Cyberinlab Adli Bilişim Hizmetleri, gelişmiş altyapı ve tecrübeli bilişim uzmanları ile yargıya intikal etmiş veya edecek her türlü adli bilişim vakasına müdahale edebilecek yetkinliğe sahiptir.

Silinme, şifreleme, kriptolama, gizleme gibi yöntemlerle görünmez kılınan verileri başarılı bir şekilde ortaya çıkarabilen uzman ekiplerimiz, bugüne kadar yüzlerce vakayı başarılı bir biçimde çözüme ulaştırmıştır.

Tüm işleyiş, uluslararası ve yerel standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir ve ortaya konulan rapor ve mütalaalar, konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından bile kolaylıkla anlaşılır derecede hazırlanmaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.